DA RAZREŠIMO ZA SVAGDA! Da li je moguće zaraziti se koronom preko HRANE?

Korona virusi se ne mogu multiplicirati u hrani, jer im je za to potreban životinjski ili ljudski domaćin.

pixabay.com

Agencija za bezbednost hrane Bosne i Hercegovine prati sve potencijalne rizike po zdravlje potrošača iz područja bezbednosti hrane na domaćem i međunarodnom nivou.

Korona virusi se ne mogu multiplicirati u hrani, jer im je za to potreban životinjski ili ljudski domaćin, a trenutno nema naučno utemeljenih dokaza koji bi ukazivali na to da se virusom 2019-nCoV, uzrok pandemije COVID-19, možemo zaraziti kroz probavni sistem.

Direktor Agencije za bezbednost hrane BiH Džemil Hajrić navodi da je COVID-19 respiratorna bolest i primarni put prenošenja je direktni kontakt osoba ili prenos kapljičnim putem prilikom kašljanja ili kijanja inficirane osobe.

Postoji mogućnost da kapljice iz dišnog sistema osobe inficirane virusom 2019-nCoV dospeju na bilo koji predmet i površinu koja okružuje zaraženu osobu te da se osoba zarazi tako što dodirne kontaminiranu površinu, predmet ili ruku zaražene osobe i nakon toga dotakne svoja usta, nos ili oči – kaže Hajrić.

Prema rezultatima određenih istraživanja koje je objavila Svetska zdravstvena organizacija (SZO), virus 2019-nCoV može preživeti na različitim površinama, i to do 72 sata na plastičnoj ili površini od nerđajučeg čelika, do četiri sata na bakru i do 24 sata na kartonu. Ovo istraživanje je sprovedeno u laboratorijskim uslovima (kontrolisana relativna vlažnost i temperatura) i rezultati bi se trebali oprezno tumačiti u realnom okruženju.

Dakle, rizik od dolaska u kontakt s virusom usled rukovanja predmetima kontaminiranim od strane kliconoše teoretski se ne može isključiti, ali on nije visok. Stoga je važno pridržavati se određenih pravila: ne dodirivati lice rukama za vreme kupovine hrane, prati ruke odmah po dolasku kući, voće i povrće, pre jela ili kuhanja, temeljito oprati čistom vodom i prebrisati sva pakiranja hrane po dolasku iz trgovine – navodi Hajrić.

S ciljem pružanja usluga Agencija za bezbednost hrane Bosne i Hercegovine je u aprilu 2020. godine objavila i prevod smernica Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Svetske zdravstvene organizacije pod nazivom “COVID-19 i bezbednost hrane”.

U smernicama su detaljno opisane mere za prepoznavanje i sprečavanje širenja virusa 2019-nCoV u prehrambenom sektoru te mere higijene i dezinfekcije u fazama proizvodnje hrane, prevoza hrane, maloprodaje, kao i u kantinama u kojima se pružaju usluge prerade i prodaje hrane korisnicima. U smernicama je detaljno opisan i način na koji se u praksi mogu provoditi mere fizičke distance u okruženju u kojem se prerađuje hrana i dane su upute za korištenje i odlaganje osobne zaštitne opreme, poput maski i rukavica.