DAVANJEM i DELJENJEM ne oduzimate od sebe, već samo privlačite JOŠ BOGATSTVA i to je DUHOVNI ZAKON!

zelja
Pixabay.com

Ako imate dvadeset evra i nekome date jedan, više nemate 20 evra već 19. U materijalnoj dimenziji, ako nešto date od sebe, onda neminovno imate manje nego pre. Ali...

 

U duhovnoj dimenziji to nije tako. Tu govorimo o energiji koje nikad ne nestaje, koja se ne umanjuje. Ako upalim jednu sveću i s tom istom svećom upalim još stotinu drugih sveća, svetlo prve sveće se ne menja ili ne umanjuje. Naprotiv, svetlo u prostoriji će biti jače.

Prema zakonima duhovnosti, što više dajemo od sebe i delimo više od svog “svetla”, više “svetla” stvaramo i za druge, uključujući i nas same.

Dajući nećemo imati manje, nego samo više!