Evo kako marihuana utiče na inteligenciju

Marihuana
Wikipedia

Doktorka Elizabet Osuh sprovela je istraživanje čiji rezultati ukazuju da konzumiranje marihuane u ranim godinama može da utiče na niži IQ i da dovede do moždanih disfunkcija.

 

Doktorka Elizabet Osuh iz Kanade dugo je istraživala i proučavala poremećaje raspoloženja i anksioznosti, kao i uticaj marihuane.

Ona navodi da je kroz istraživanje naišla na mnogo mladih ljudi koji redovno konzumiraju marihuanu.

“Uprkos prethodnim istraživanjima koja su pokazala da su mladi ljudi, koji rano počnu sa konzumiranjem marihuane, više izloženi riziku od psihičkih problema i kognitivne disfunkcije, mladi i dalje veruju da marihuana poboljšava psihičke sposobnosti zbog njenog trenutnog efekta”, kaže Elizabet Osuh.

Ona je zato odlučila da pronađe povezanost između korišćenja marihuane kod mladih ljudi i psiholoških i kognitivnih funkcija.

Doktorka Elizabet otkrila je da je konzumiranje marihuane u ranim godinama povezano sa niskim IQ, kao i sa anomalijama u funkcionisanju mozga. Još jedno otkriće je i da marihuana ne smanjuje depresiju.

Kako bi testirala otkriće, doktorka je 74 mlada ispitanika podelila u dve grupe: kontrolna grupa onih koji nisu konzumirali travu i koji nisu imali depresiju, zatim, oni koji su i koristili marihuanu i koji su bili depresivni, oni koji su samo konzumirali marihuanu i četvrta, koju su činili depresivni mladi ljudi koji nisu konzumirali marihuanu.

U izveštaju ona navodi da su redovni konzumenti marihuane, koji su počeli sa korišćenjem pre 17. godine, pokazali nenormalne funkcije mozga u oblastima koje su povezane sa memorijom, samoreferencijalnim aktivnostima, procesom nagrađivanja i vuzouspacijalnom obradom.

Korišćenje marihuane pre 17. godine je takođe bilo povezano sa nižim IQ. Naravno, 74 je mali uzorak, tako da Elizabet želi da uradi studiju sa većim uzorkom kako bi dalje dokazivala svoju teoriju.

Ona je takođe otkrila veću stopu genetskih varijacija gena koji je uključen u razvoj mozga i memorije, i to kod onih koji su rano počeli sa konzumiranjem marihuane.