Genetika nije presudna?! UZROCI OPADANJA KOSE još uvek su misterija, ali jedan će vas ZGROZITI

Gubitkom kose pogađa u poseku dve trećine muškaraca mlađih od 35 godina. Nakon navršenih 50. Godina skoro 85 odsto muškaraca gubi značajnu količinu kose. Žene se takođe susreću sa ovim problemom, ali u manjoj meri.

Kosa
pixabay.com

Uzroci gubitka kose su nejasni. Iako istraživači smatraju da geni igraju ključnu ulogu, ostaje značajan broj nepoznatih faktora iz okoline koji takođe mogu povećati rizik od gubitka kose.

Novo istraživanje je zagađenje smatralo potencijalnim pokretačem gubitka kose. Ono što je posebno važno, rasvetljava potencijalni mehanizam koji može objasniti kako zagađenje vazduha prouzrokuje gubitak kose.

Hiuk Chul Kvon iz “Future Science Research Centre” iz Republike Koreje, vodeći je autor studije koju je tim predstavio na 28. kongresu Evropske akademije za dermatologiju i venereologiju (EADV), koji se održava između 9. i 13. oktobra u Madrid.

Zagađenje smanjuje nivo važnih proteina

Novi rad, naslovljen “Uticaji čestica na kožne papile kod ljudi”, bavio se efektom takozvanih čestica na ćelije u dnu folikula dlake. Ove ćelije se nazivaju dermalnim papilarnim ćelijama humanih folikula (HFDPC).

“Čestice – zagađivači” je izraz koji opisuje mešavinu čvrstih čestica i sitnih kapljica tečnosti, načinjene od različitih hemikalija, koje ljudi mogu da udišu. Neke od ovih čestica predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje.

U novom istraživanju, Kvon i njegove kolege izložili su HFDPC-ove česticama prašine i dizela.

Nakon 24 sata, tim je vršio analize kako bi ispitao nivo nekoliko proteina nakon izlaganja česticama. Analiza je otkrila da je izloženost zagađivačima iz vazduha snizila nivo beta-katenina, proteina ključnog za rast kose.

Osim toga, čestice prašine i dizela snižavaju nivo drugih proteina koji određuju rast i zadržavanje kose. Ti proteini su bili ciklin D1, ciklin E i CDK2, i što su ih istraživači više zagađivali, to je nivo ovih protein više opadao.

– Iako je veza između zagađenja vazduha i ozbiljnih bolesti poput raka, hronične opstruktivne bolesti pluća i kardiovaskularne bolesti dobro uspostavljena, malo je istraživanja bilo o uticaju čestica na ljudsku kožu i kosu. Naše istraživanje objašnjava način delovanja zagađivača iz vazduha na HFDPC, pokazujući kako najčešći zagađivači vazduha dovode do gubitka kose – smatra Kvon.