I LEKARI SU ŠOKIRANI: Ove žene NE SMEJU DA DONIRAJU KRV muškarcima, to može biti SMRTONOSNO!

Lekari širom sveta su pravili kobnu grešku - muškarci nikako ne smeju da prime krv od ovih žena!

Transfuzija Krv Bolnica
Foter/Fotos GOVBA / photo on flickr

Obezbeđivanje detaljne medicinske istorije kod doniranja krvi može biti važnije nego što mislimo. Naučnici iz Holandije su izvršili istraživanje koje pokazuje da krv trudnica ili žena koje su nekada bile trudne može da bude smrtonosna po muškarce.

Muškarci koji su primili krv od žena koje su bile trudne imali su značajno veću smrtnost u poređenju sa onima koji su primili krv od drugih muškaraca ili žena koje nikada nisu bile trudne, pokazala je studija.

Kod muškaraca mlađih od 50 godina, ta stopa bila je 1,5 puta više u toku tri godine nakon transfuzije – a najverovatniji uzrok smrti bio je neželjeni imunski odgovor koji se naziva akutna povreda pluća, a povezan je sa transfuzijom. Radi se o retkom, ali ozbiljnom neželjenom efektu primanja krvi koji uzrokuje respiratorne poremećaje.

Studija koju je finansiralo holandsko ministarstvo zdravlja, socijalne brige i sporta obuhvatila je 31.118 pacijenata koji su između 2005. i 2015. godine dobili 59.320 transfuzija crvenih krvnih zrnaca u Holandiji.

Donatori su bili podeljeni u tri kategorije: muški donatori, ženski donatori koji nikada nisu bili trudni i donatorke koje su bile trudne (sada ili bilo kada).

Stopa smrtnosti pacijenta iznosila je 3.939 ljudi – 13 procenata, a od tog broja, statistički najveća grupa bili su muškarci koji su primili krv od donatorki koje su bile trudne.

“Muški primaoci koji su primili transfuziju od žene donatora koja je ikada bila trudna, imali je statistički značajan porast mortaliteta u poređenju sa onima koji su primili transfuziju od muškog donatora ili od ženskog donatora bez istorije trudnoće”, napisao je jedan od autora studije dr Rutger Midlburg u “Žurnalu američkog medicinskog udruženja”.