Inovacija u zaštiti od neželjene trudnoće – Pilula za muškarce

Preparate portiv neželjene trudnoće uglavnom su koristile žene. Pilula dnevno, spirale, prstenovi, impalnti, injekcije i flasteri su opcije koje žene praktikuju već 52 godine. Međutim, ova nova pilula će potpuno promeniti pogeld na kontraceptivno sredstvo i njegovo korišćenje.

Kada govorimo o kontoli rađanja, muškarci mogu samo da koriste kondom ili podvezivanje, odnosno trajnu vasektomiju, koja kod većine muškaraca izaziva samo podsmeh na smelost da se podvezivanje i dogodi. U roku od 10 godina sasvim bi bilo normalno da i jači pol koristi pilulu koja će sprečiti da dođe do neželjene trudnoće.

Novi lek, koji se i dalje istražuje JQ1 je prvenstveno zamišljen kao lek protiv karcinoma. Tokom ispitivanja ovog leka na miševima došlo se do zaključka se smanjuje broj i kvalitet speramtozoida, koje postepeno sprečava začeće.

Dosadašnja istraživanja koja su se bavila muškom oralnom kontracepcijom bila su fokusirana na kontorlisanje nivoa testosterona. Međutim to ne utiče na plodnost, a nus pojave koje se javljaju u vidu smanjenja seksualnog nagona i razvojanja grudi. Sa druge strane novi inovativni lek pogađa željene ciljeve.

Po poslednjim anketama žena dpšlo se do rezultata, da bi i žene volela da se razmišljanje o zaštiti od neželjene trudnoće, prebaci na muškarce. Na taj nači, one ne bi više brinule o neželejnim dejstvima, procentu zagarantovanje zaštite ili bilo kakvih neotkrivenih posledica. 

Većina parova na globalnom nivou, njih 25 odsto oslanja se na već standardnu žaštitu u vidu prezervativa. Ispitivanja na svetskom nivou pokazala su da je čak 55 odsto muškaraca, koji su su stabilnim vezama voljno da preuzmu inicijativu od zaštiti protiv začeća. Oni će na taj način osloboditi svoje voljene partnerke uzimanju hormonskih kontracepcija i cenili bi posedovanje efektivnije kontrole nad svojom plodnošću, kao i užitak bez „gume”.

Ova pilula za muškarce protiv neželjene trudnoće, može biti savršeno rešenje za one koji to žele da redovno konzumiraju.