Karika koja povezuje turizam i zubare u Srbiji: Stranci HRLE U NAŠE GRADOVE, a imaju i DOBAR RAZLOG za to

Zubar
Pixabay.com

Kada malo zavirimo u masu i oslušnemo njen glas, često ćemo čuti izraz dentalni turizam. Veliki broj nas je postavio pitanje u vezi sa njegovim značenjem.

Prema najnovijim statističkim podacima iz poslednjih godina, radi se o tome da je sve više ljudi koji posećuju Srbiju ne samo zbog njenih prirodnih i kulturnih vrednosti po kojima je poznata širom sveta,  već i zbog toga što potpada među najpovoljnijim državama, ne samo u Evropi nego i izvan nje, za održavanje dentalnog zdravlja, o bilo kojim segmentima da je reč.

Potvrđeno je i potvrđuje se da ljudi iz različitih delova sveta, najčešće iz Švedske, Norveške ali i iz Švajcarske, Francuske i Italije, a isto tako ni Ameriku nikako ne smemo zaobići, dolaze kod nas samo da bi koristili usluge naših stomatoloških ordinacija koje su kompletne svoje usluge prilagodile ovom zamahu.

U početku se klijentela svodila samo na naše ljude koji su živeli u inostranstvu zbog posla, a koristili usluge naših stomatoloških ordinacija, najčešće zbog visokih cena u tim državama, da bi se vremenom ovaj talas proširio i na strane državljane.

Stranci koji se odluče na ovaj korak, od strane odabrane ordinacije dobijaju, kako pouzdani izvori govore, besplatne usluge smeštaja kao i mnoge propratne besplatne usluge, kao što su prevoz od aerodroma do ordinacije, lokalni broj, nekoga ko će im biti na raspolaganju za pomoć 24 sata.

Prelaze toliko kilometara, a sledeće pitanje u vezi sa tim, jeste, šta oni to nemaju što mi imamo? Naime, radi se o tome da u svim tim navedenim državama, sa daleko višim životnim standardom u odnosu na naš, te u skladu sa tim, imaju tu nepogodnost da su im usluge koje pružaju stomatološke ordinacije izuzetno skupe i precenjene. Zato se okreću našim stomatolozima.

Stvar je u tome što identične usluge u navedenim državama iziskuju velike količine novca i duži vremenski period, za iste usluge. Mi nemamo ništa bolje ni kvalitetnije, kako osoblje tako ni sredstva za rad, ali su nam cene dosta niže, te je iz tog razloga dobar deo sveta pohrlio ka nama.

Šta treba znati o cenama?

Naši stomatolozi  su svesni toga da klijentela koja posećuje njihove ordinacije mora osetiti usluge širokih razmera i visokog kvaliteta zato što je posegla iz različitih delova sveta da bi koristila naše usluge, te je iz tog razloga ta privlegija neprocenjiva. Isto tako su i svesni da su im cene dosta niže u odnosu na to kako funkcionišu u svetu, ali kako kažu, poverenje koje dobiju od stranaca je neprocenjivo.

Kako se vrši zakazivanje?

Klijenti sa ovakvim ordinacijama mogu stupiti u kontakt samostalno, što je komplikovanije ili putem agencija koje su orijentisane samo na ovakav način rada. Prvi kontakt između stomatološke klinike i klijenta jeste prilikom zakazivanja i on se odvija putem mejla, koji izuzetno olakšava saradnju.

Neophodno je samo da klijent tada pošalje digitalni ortopan snimak obe vilice da bi imali potpun uvid o stanju klijentovih zuba i kostiju, a stomatolog će na osnovu tog snimka sklopiti detaljan postupak lečenja i predložiti opcije koje dolaze u obzir za postupak lečenja. Objasniće potanko svaki korak, koliko dolaska je potrebno (ukoliko je potrebno više) i u  kom vremenskom periodu, i naravno taksativno cenu svakog zahvata.

Dentalni turizam je zastupljen u većini gradova u Srbiji, među kojima treba istaći Beograd, Novi Sad, Suboticu i Niš.