Kontrola krvnog pritiska uz pomoć samo jedne tablete!

Poznata farmaceutska kuća 'Merck' dizajnirala je tabletu sa fiksnom kombinacijom za održavanje krvnog pritiska.

Kontrola krvnog pritiska je veliki problem u centralnoj i istočnoj Evropi, gde je broj

hipertenzivnih bolesnika daleko veći nego u zapadnoj Evropi, kako se navodi u rezultatima BP CARE studije. Kako su rezulati studije pokazali, preko 70% pacijenata ne dostiže ciljanu vrednost krvnog pritiska preporučenog u vodičima. Svaki drugi stanovnik Srbije ima povišeni krvni pritisak, a koji je istovremeno i faktor rizika za nastanak drugih kardiovaskularnih bolesti, kao što su moždani ili srčani udar.

– Ponekad inovacija može biti jednostavno rešenje kojim se unapređuje već postojeće lečenje

jer se pojednostavljuje način upotrebe neophodnih lekova. Komplikovani režimi lečenja

znatno smanjuju disciplinovanost po pitanju terapije – rekla je Ina Bulat, generalni direktor

Merck Serono i izvršni direktor Merck Srbija i dodala „Merck je uočio svakodnevnu potrebu

pacijenata da se pojednostavi lečenje. Dizajniranjem nove, tablete, fiksne kombinacije za

lečenje hipertenzije doziranjem jednom dnevno, a koja je sada dostupna i u Srbiji, poboljšava se komplijansa pacijenata i postiže dobra kontrola krvnog pritiska.”

Originalnost ove tablete za upotrebu leka jednom dnevno, kao jedinog evropskog brenda, se

zasniva na kombinaciji 2 antihipertenziva dokazane efikasnosti: kardioprotektivnog beta blokera, bisoprolola i – dihidropiridinskog blokator-a kalcijumovih kanala, amlodipina.

Upotreba jednom dnevno kombinovanih supstanci ima za cij da pruži 24-časovnu kontrolu

krvnog pritiska, pružanjem zaštite od neželjenih kardiovaskularnih događaja tokom ranih

jutarnjih časova,a nakon buđenja, i smanjivanjem frekvence otkucaja srca koja se smatra

nezavisnim faktorom rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Verujemo da će lečenje sa fiksnom kombinacijom u jednoj tableti pomoći pacijentima da

postignu i održe ciljani krvni pritisak, kako bi se smanjio rizik od moždanog ili srčanog udara.”