‘Loši geni’ nisu glavni okidači za srčani udar

Najnovije istraživanje pokazalo je da srčani napadi nisu tako usko povezani sa genima kao što se ranije mislilo.

Način života, loša ishrana, alkohol i nedostatak fizičke aktivnosti će pre izazvati srčani udar nego istorija porodične bolesti, pokazala je nova studija.

Nalazi naučnika dokazuju da osobe u čijoj porodici je bilo srčanih napada, ne moraju obavezno da obole od ovoga.

Naučnici sa instituta za bolesti srca u Juti kažu da kod ljudi način života u velikoj meri određuje njihovu sudbinu.

Do srčanog napada dolazi kada se dotok krvi u srce iznenada prekine, a na ovo utiče način života.

Ljudi koji konzumiraju alkohol, hrane se nezdravo, puše ili su fizički neaktivni, rizikuju da dobiju srčani napad.

Istraživači, na čelu sa doktorom Bendžaminom Hornom, ispitivali su pacijente sa različitom koronarnom bolešću, od kojih su neki pretrpeli srčani udar.

Nalazi do kojih su došli mogu da pomognu istraživačima da dizajniraju bolje genetske studije koje su fokusirane na srčane napade.

Sa druge strane, ovo može i da im pomogne da otkriju zbog čega su neki ljudi podložniji srčanim napadima.loading...