NAUKA POKAZALA ONO ŠTO SVE ŽENE ZNAJU: Evo ZAŠTO muškarci više kukaju kada ih nešto boli

Mislite da je vaš suprug slabić kada je u pitanju bol? Istraživanje je pokazalo da muškarci osećaju bol intenzivnije nego žene ako znaju da sledi bolno iskustvo kroz koje su već prošli.

Glavobolja Bes Čovek
FreeDigitalPhotos.net/ stockimages

Tim istraživača iz Kanade otkrio je da su muškarci osetljiviji i da su pod stresom kada znaju da će proći kroz bolno iskustvo koje im se ranije desilo. Za ovu studiju, 41 muškarac i 38 žena bili su smešteni u prostoriju u kojoj su prvobitno bili izloženi nižim a zatim višim nivoima bola.

Da bi se utvrdilo kakvu ulogu u podnošenju bola ima faktor pamćenja, isti učesnici su zamoljeni da se vrate sledećeg dana u istu sobu. Podvrgnuti su istim testovima, a u poređenju sa ženama, muškarci su prijavili jači bol nego prethodnog dana.

Ovo je važan nalaz jer je sve više dokaza da se bol intenzivnije doživljava ako se očekuje poznato (proživljeno) bolno iskustvo. Možda ćemo moći da pomognemo nekim pacijentima ako budemo direktno delovali na mehanizme pamćenja – objasnio je Loren Martin, koautor studije sa Univerziteta u Torontu.

Jači ili slabiji bol u odnosu na vrstu operacije

Austrijska studija iz 2014. godine pokazala je da muškarci osećaju veći bol posle velike operacije, a žene posle manjih medicinskih zahvata i procedura.

Tokom četvorogodišnje studije istraživači su intervjuisali 10.000 muškaraca i žena u prva 24 sata posle operacije. Učesnici su odgovarali na pitanja o operaciji, anesteziji koju su primili i nivou bola.

Prema nalazima istraživača, bila je veća verovatnoća da će muškarci osećati jači bol nakon velikih vaskularnih i ortopedskih operacija, a da će žene prijaviti veće tegobe nakon manjih procedura, kao što su biopsije.

Rodne razlike u percepciji bola i dalje su u velikoj meri osporavane, kako u eksperimentalnim tako i u kliničkim oblastima. Naši podaci ne razjašnjavaju definitivno ovo pitanje, međutim, na osnovu zaključaka do kojih smo došli može se pretpostaviti da tip (i težina) operacije mogu igrati važnu ulogu – kažu autori studije.