NAUČNICI OTKRILI: Ovaj gen je odgovoran za Daunov sindrom

Doktor
Pixabay.com

Tim naučnika iz Singapura i Velike Britanije je otkrio gen odgovoran za enzim PP2a Cdc55 koji ima ključnu ulogu u deobi polnih ćelija i koji bi mogao da direktno utiče na pojavu Daunovog sindroma i drugih posledica hromozomalnih aberacija.

Polne ćelije se dele deobom mejozom, kod koje za razliku od “obične” mitoze, dolazi do podele parova hromozma, pa one kod čoveka imaju 23 hromozoma, a ne 23 para hromozoma.

Veliku ulogu u ovom procesu, kao i u određivanju kada će se šta dogoditi tokom mejoze, ima enzim PP2a Cdc55, koji su naučnici na Univerzitetu u Singapuru pratili u razmnožavanju plesni.

“Razumevanje kako je mejoza uređena je veoma važna za razumevanje uzroka genetskih poremećaja kod čoveka”, navodi se u radu ovog tima.

Kako navode mediji, otkriće ovog gena je veliki korak unapred, ali je sada kroz dalja istraživanja potrebno pronaći zbog čega i kako dolazi do problema u procesu za koji je ovaj gen dobrim delom odgovoran.loading...