Ali ono što bi svakako trebalo da znamo, pre nego što nas obuzmu takve emocije, jeste da stres može ozbiljno da naruši naše zdravlje.

Smatra se da čovek doživljava stres kada su okolnosti opterećujuće ili prevazilaze njegove mogućnosti da se izbori sa određenom situacijom. Stres izaziva uznemirenost, aktivira negativne emocije i dovodi do promena imunoloških funkcija.

Naime, sklonost stresu, načini suočavanja sa njim, kao i loš kvalitet života, povezani su sa sve učestalijom pojavom karcinoma i hroničnih bolesti.

Zato ne reagujte previše burno. Svaki problem pokušajte da rešite bez drame i stresa.