Neprijatelj seksualnosti: Sve o frigidnosti i kako je lečiti

Kao posledica frigidnosti javlja se nesposobnost doživljanja orgazma kod žena, ali i ne samo kod njih.

Uzrok frigidnosti je najčešće psihološkog karaktera (strah od trudnoće, veneričnih bolesti, bolova pri odnosu…) Dakle, strah je najčešći uzrok! On sprečava i lučenje iz vagine tokom seksualnog odnosa, usled čega dolazi do suvoće genitalija – genitalnog područja i bolnog odnosa. Uzrok može biti i nedovoljna ljubav prema partneru, odbojnost, strah i sl.

Kako pobediti fridgidnost:

Da bi se frigidnost uspešno uklonila neophodno je znati njen uzrok, što će najbolje ustanoviti lekar ili psihijatar u razgovoru sa frigidnom osobom, pod uslovom da iznese sve o svom polnom i bračnom životu. Pri tome je neophodno veoma taktičko postupanje, veliko razumevanje i pažljivo davanje saveta.

I u ovom slučaju, kao i kod impotencije kod muškaraca, veoma je bitan odnos prema partneru, kao i primena odgovarajućih pomada (ako je reč o suvoći vagine) i strpljivo navikavanje na korišćenje kontraceptivnih sredstava. Njih treba prihvatiti kao nešto veoma poželjno i korisno jer omogućava da se osoba opusti i uživa u seksualnom odnosu, na zadovoljstvo oba partnera. Probajte da tako razmišljate i iznenaićete se rezultatom.ostalo dolazi samo po sebi. U lečenju ove bolesti treba angažovati i psihologa, jer bi njegova pomoćbila od velike pomoći.

Prikazujemo program najpoznatijeg Američkog seksualnog terapeuta Lo Picola, koji kroz devet zadataka sažima sve faze današnje moderne seksualne terapije frigidnosti.

I zadatak
Da žena razvija svest o svom sopstvenom telu. Savetuje se upotreba ručnog ogledala pomoću koga žena i upoznaje svoj polni organ. Daje se zadatak da počne sa Kigelovim vežbama (cilj ovih vežbi je jačanje orgazmičnih sposobnosti žena),  koje se izvode na taj način što žena počinje da mokri – pa prekine i to ponavlja.

II zadatak

Da žena dodirom upoznaje sopstvene genitalne organe pri čemu se ne insistira da ona doživi orgazam. Cilj ovog zadatka je da žena razvije svest o

sopstvenom telu i da suzbije strahove.

III zadatak
Da žena dodirom svojih senzitivnih zona (genitalni organi i dojke)oseti prijatnost.

IV zadatak
Da žena upražnjava mastrurbaciju. Daju se informacije ženi o različitim načinima masturbacije i podrška u eksperimentisanju.

V zadatak
Da žena pojača intenzitet masturbacije (ukoliko do tada nije doživela
orgazam) i da masturbrira dok ne doživi umor ili averziju ili orgazam.

VI zadatak
Da žena upotrebi vibrator. Istraživanja su pokazala da kod većine žena (90%) stimulacija klitorisa vibratorom tri puta nedeljno po 45 min. obavezno izaziva orgazam. U koliko žena i posle tri nedelje ne doživi orgazam odustaje se.

VII zadatak
Ako je žena postigla orgazam mastrurbracijom uključuje se partner, u početku kao posmatrač sa ciljem da žena smanji strahove i anksioznost.

VIII zadatak
Da partner preuzme aktivnu ulogu ručno stimulišući ženu na način kako je to sama radila dok je posmatrao.

IX zadatak
Koitalni odnos. Savetuje se da žena vrši samostiulaciju tokom koitusa, a neposredno pred postizanje orgazma prestane sa stimulisanjem klitorisa sa ciljem postizanja orgazma bez posebnog draženja klitorisa. Klitorisna stimulacija se prekida sve ranije i ranije.

Za primenu ovih seksualnih tehnika preporučuje se pozicija žene iznad muškarca, bočni položaj ili bilo kojidrugi položaj koji partneri eksperimentisanjem ustanove kao najprijatniji.