RODITELJI PAMET U GLAVU: Ovo se dešava kada dete raste bez OCA

beba i otac
pixabay.com

Mnoga deca odrastaju bez oca, a prvi znaci da je dete osetilo da mu fali očinska ljubav manifestuju se u njegovom ponašanju u ranom uzrastu. Ne mora da znači da će svako dete imati kvalitetan život uz oba roditelja, ali, ako se u obzir uzme to da se podrazumeva da u svakoj porodici postoji zdrav odnos među članovima koji je čine, svakako da je poželjnije da dete ima i oca uz sebe.

 

Prema psihoanalizi, ljubav majke prema detetu je bezgranična, svemoćna i neizbrisiva i detetu takvo iskazivanje emocija uliva sigurnost i zaštitu. Dete zna da u potpunosti zavisi od majke i da se bez nje ne može.

Sa druge strane nalazi se otac, glava porodice, osoba koja je zaslužna za mogućnost ostvarivanja kontakta između majke i deteta.

Kao što postoje različiti načini da otac pokaže da je uvek tu uz svog sina ili ćerku, isto tako može da pokaže i da nije. Otac napušta dete onda kada nije fizički prisutan u kući, kada provodi vreme napolju, ne mari za vaspitanje i odgoj deteta, ne pomaže u kući i zapostavlja ostale ukućane. Otac može da napusti svoje dete onda i kada je fizički prisutan u kući, ali ne obraća pažnju na dete, ne priča sa njim, ne zanima se za njegov život, probleme i slično. Najteži oblik napuštanja je potpuno odvajanje od porodice, na primer onda kada otac ode od kuće i formira drugu porodicu.

Svako napuštanje se teško prihvata. U slučaju kada otac u potpunosti napusti porodicu da bi oformio neku drugu, posledice po dete su najteže i najdugotrajnije. Dešava se da očinska figura bude zamenjena nekom drugom, prisustvom drugog muškarca u životu napuštene dece, što može pozitivno da utiče na njihovo odrastanje, ali ipak nikada ne može da zameni sliku biološkog oca.

Mnogi ljudi imaju stav da u odsustvu jednog roditelja onaj drugi može da bude i otac i majka, međutim, smatra se da uz majku deca ne mogu da ojačaju psihički onoliko koliko bi to uradila kada bi uz sebe imala i oca.

U svakom slučaju, bilo da otac u potpunosti napušta porodicu, ili je zapostavlja i onda kada je prisutan u kući, dete će to svakako osetiti i posledice će se zasigurno javiti, ali u različitoj meri. Odsustvo oca otvara duboku emocionalnu ranu kod deteta, posebno u prvim godinama odrastanja. Ta praznina ostaje zauvek prisutna i nijedna druga osoba ne može u potpunosti da nadoknadi detetu odsustvo čoveka koji u kući treba da bude glava porodice.loading...