Naučne studije upozoravaju da treba biti oprezan sa upotrebom lekova protiv bolova. Najprodavaniji ibuprofen nije bezopasan.

 

Zaključak stručnjaka iz Danske trebalo bi, u najmanju ruku, da natera sve one koji olako uzimaju tablete protiv bolova da bar razmisle pre nego što progutaju takvu pilulu da li im je zaista potrebna.

Proučavajući podatke pacijenata koji su doživeli srčani udar izvan bolnice od 2001. do 2010. godine, Danci su uočili da su oni koji su mesec dana pred infarkt pili ibuprofen imali za 31 odsto veći rizik od zastoja rada srca, dok je kod onih koji su koristili “diklofenak” taj rizik bio čak za 50 odsto veći! To bi, možda, moglo da pomogne i građanima Srbije, jer je “brufen” kod nas najprodavaniji lek, da roze tabletu ne uzimaju bez konsultacije sa lekarom, a svakako ne kad god ih zaboli glava.

Danski stručnjaci posle najnovijih saznanja tu odluku, ipak, ne bi prepustili pacijentima. Kažu da bi trebalo razmisliti o potpunoj zabrani nekih od ovih preparata, a u najmanju ruku treba prekinuti sa praksom da se lekovi koji mogu da budu tako opasni slobodno kupuju, u nekim zemljama čak i na benzinskim pumpama.

“Diklofenak” je najrizičnije nesteroidno antiinflamatorno sredstvo i morali bi da ga izbegavaju pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima, pa čak i celokupna populacija – navodi jedan od istraživača.

Nije ovo prvi put da se ukazuje na neželjene reakcije nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). Najčešći neželjeni efekti uočeni su kod “aspirina”, “brufena”, “flugalina”, “voltarena” i njima sličnih. Ovi lekovi su sami po sebi bezbedni, ali je zbog masovne upotrebe broj neželjenih reakcija veliki.

Dokazano je da kod svih pacijenata koji dugo i redovno upotrebljavaju NSAIL dolazi do nastanka krvarenja u sluzokoži želuca i creva. Kod 50 odsto se stvaraju male ranice (erozije), a kod svakog petog nastane čir.

Što se tiče neželjenih reakcija na NSAIL i ibuprofen koje se prikupljaju u Republici Srbiji i procenjuju u Nacionalnom centru za farmakovigilancu Agencije, nije zapaženo povećanje broja prijava, niti su prijave sadržavale nove informacije osim do sada poznatih neželjenih reakcija na ove lekove opisanih u odobrenom sažetku karakteristika leka – kaže magistar farmacije Pavle Zelić iz Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Naša agencija, sledeći preporuke Evropske agencije za lekove, prati primenu ibuprofena u visokim dozama. Nije uočen povećan kardiovaskularni rizik pri primeni ibuprofena u dozama do 1.200 mg dnevno.loading...