OTKRIVENO: Ovo su posledice dugoročnog konzumiranja marihuane?

Konačno objavljene posledice dugoročnog konzumiranja marihuane.

U svetu se vodi rat oko toga treba li legalizovati marihuanu ili ne. Ključni problem je pitanje kako dugoročno konzumiranje marihuane utiče na mozak.
Za razliku od marihuane, alkohol je i pored svih dokaza o štetnim posledicama koje ostavlja, i dalje legalan. Iz tih razloga traje borba za legalizaciju marihuane, posebno zato što je dokazano da ubija ćelije raka, te bi njen učinak bio povoljan u medicinske svrhe.
Zahvaljujući naučnicima sa Univerziteta u Teksasu, odagnane su sve sumnje o štetnosti marihuane usled dugoročnog konzumiranja.
Naime, naučnici su razbili mit o tome da dugoročna upotreba marihuane smanjuje IQ, i između ostalog, pružili su mnoštvo dokaza o njenom povoljnom učinku u borbi protiv Alchajmerove bolesti.
Istraživanje je pokazalo da redovno konzumiranja marihuane dovodi do veće strukturalne i funkcionalne povezanosti u mozgu. Najznačajniji rast povezivanja pojavljuje se u trenutku kad pojedinac počne da konzumira kanabis.
Iako će ovi rezultati morati da se potvrde na većem uzorku ispitanika, jer je ova studija bila zasnovana na rezultatima 100 ispitanika, preliminarni rezultati čine se obećavajućim. Više istraživanja će morati da se uradi kako bi se videlo da li su te razlike izazvane, ili su  jednostavno povezane sa dugoročnim posledicama konzumiranja marihuane.