NOVI LEK UNIŠTIO HIV KOD ŽIVOTINJA: Modifikacija gena jedina delotvorna u borbi sa opakim virusom

hiv
pixabay

Napravljen je prvi i najvažniji korak za pronalazak konačnog leka za infekciju HIV virusom. Po prvi put, naučnici su uspeli da unište virus HIV-a kod miševa putem terapije koje se zasniva na modifikaciji gena.

 

Foto: Foter/Ishan Manjrekar / photo on flickr 

Istraživači iz medicinske škole “Levis Kac” (Univezitet Templ) sproveli su studiju koja je obuhvatila presađivanje ljudskih imunih ćelija miševima, koje su kasnije inficirane HIV virusom. Testirane su tri grupe miševa.

Prva grupa miševa bila je inficirana virusom HIV. Druga grupa je inficirana virusom EcoHIV koji kod miševa predstavlja ekvivalent ljudskom virusu HIV-1, dok je kod treće grupe upotrebljen jedan “humanizovan” model miševa, koji su bili nakalemljeni imunim ljudskim ćelijama koje su kasnije inficirane virusom HIV-1.

Uz pomoć tehnologije za modifikovanje gena pod nazivom CRISPR/Cas9 naučnici su tretirali miševe i uspeli da uklone infekciju pogotovu kod ljudskih inficiranih ćelija koje su presađene miševima.

Naučnici se nadaju da će ova tehnologija imati učinka i kod ljudi uskoro.