Posle sledećih REČI dobro ćete PAZITI ŠTA KOME PRIČATE!

Učenje
Pixabay.com

U drevnoj Grčkoj (469 – 399 p.n.e.), Sokrat je bio naširoko hvaljen zbog svoje mudrosti.

Jednog dana dođe mu poznanik vrlo uznemiren:

“Sokrate, znate što sam upravo čuo o Diogenu?”

“Samo trenutak”, odgovori Sokrat. “Pre nego mi kažeš šta si čuo napravićemo mali test. To se zove TROSTRUKI FILTER TEST. ”

”Trostruki filter?”

 ”Tačno, pre nego mi ispričaš o Diogenu, profiltriraćemo ono što mi nameravaš da mi kažeš. Prvi filter je istina. Jesi li apsolutno siguran da je ono šta nameravaš da mi kažeš istina?”

”Ne, zapravo sam samo čuo o tome.”

“Dobro, znači ne znamo je li to istina ili ne. Pokušajmo s drugim filterom, filterom dobrote. Je li ono što nameravaš reći o Diogenu nešto dobro?”

”Ne, naprotiv…”

”Dakle, želiš mi reći nešto o Diogenu što može biti loše, čak i ako nisi siguran da je istina?”

Čovek je slegao ramenima, malo zbunjen.

Sokrat je nastavio:

”Vest još uvek može proći test jer postoji i treći filter, filter korisnosti. Hoće li ono što mi želiš reći o Diogenu biti korisno za mene?”

”Ne, mislim da neće.”

”Pa”, zaključio je Sokrat, ”ako ono što mi želiš reći nije istina, niti je dobro, niti korisno, zašto to uopše želiš da kažeš meni ili bilo kome drugom?”