Potencijalni uzrok upalnih procesa: Kako samački život utiče na zdravlje muškarca?

Istraživanje objavljeno početkom ove nedelje pokazuje da samački život posebno negativno utiče na muškarce.

Muškarac
pixabay.com

Istraživanje je proučavalo uzorke krvi 4.835 učesnika iz Copenhagen Aging and Midlife Biobanke kako bi se ispitao nivo upalnih procesa.

– Pronašli smo značajnu povezanost između prekida partnerstva ili godina samačkog života i problema sa upalama kod muškaraca – rekla je dr. Karolina Davidsen, naučna saradnica na Odeljenju za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu.

Davidsen ističe da kod žena to nije slučaj.

– Najnovija studija mogla bi osvetliti rizike za muškarce koji žive sami, ali zdravlje je višestruko i praćenje činioca rizika, maksimiziranje dobrobiti i lečenje upala koje se pojave uz pomoć vašeg lekara mogu pomoći pacijentima da žive zdravim životom – navodi se u istraživanju.

Studija, objavljena u časopisu BMJ, proučavala je i godine života samaca.

Za neke je činjenica da žive samački život čak i prednost, smatra Eliakim Kislev, docent na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Kislev je analizirao američke i evropske baze podataka, uključujući US Census Bureau i European Social Survey, kao deo ispitivanja trendova kod samaca i onoga što je neke samce činilo srećnima.

Proučavao je običaje u više od 30 zemalja i vodio više od 140 intervjua sa samcima u SAD-u i Evropi – sa ljudima između 30 i 78 godina koji su zajedno predstavljali mešavinu polova, seksualnosti, socioekonomskog i etničkog porekla.

Otkrio je da ključne razlike između srećnih samaca i nesrećnih samaca uopšteno zavise o tome jesu li internalizirali stereotipe o tome da su sami ili im je svejedno.

– Samoća nekih srećnih samaca takođe je nadoknađena sticanjem uzbudljivih iskustava, poput putovanja ili pronalaženja novih hobija – rekao je Kislev.