Skorija istraživanja su pokazala da različite varjante ekstremnih crta ličnosti mogu odvesti u ludilo ili neku vrstu mentalne bolesti

 

Kako Hafington Post navodi, istraživanja na Univerzitetu u San Dijegu su pokazala da svaka ekstremna crta ličnosti koja se potiskuje može dovesti do nekakvog mentalnog poremećaja.

Na Univerzitetu u San Dijegu ispitivanja su vršena na osnovu 260 000 ljudi, i utvrđeno je da postoji šest regiona ličnosti koji proističu iz jednog genoma koji određuje dominantne crte ličnosti. Ekstraverzija, neuroze, prijatnost, otvorenost ka iskustvima i savesnost su pet crta ličnosti i pet centara ličnosti koje se ispoljavaju samo zbog jednog genoma. Psiholozi i psihijatri smatraju da su to i osnovne crte svake ličnosti i karaktera.

Stoga je konačno pronađena karika između nastanka neuroza, raznih psihotičkih poremećaj, pa čak i psihoza sa naslednim karakteristikama ličnosti. Suština je u tome da crte ličnosti utiču i na to koliko smo menstalni zdravi i kako ćemo sačuvati mentalno zdravlje. U kombinaciji crta ličnosti koje nosi samo jedan genom, utisnoto je i to da li ćemo biti skloni ili oboleti od neuroze, depresije, ili ćemo biti anksiozni. Takođe genom može da nosi takve varijecije gena ili nasleđenih karakteristika ličnosti da šizofrenija ili neki drugo psihičko oboljenje budu neizbežni, mada i dalje ih naučnici ne mogu u potpunosti dovesti u vezu i objasniti.

Jedno je sigurno, i to da se mentalne bolesti -mogu posmatrati kao maladaptivne ili ekstremne varjante nasleđenih crta ličnosti.- kako dr. Čen vođa istraživača iz San Dijega tvrdi.loading...