Žene koje rade noću više od dva puta nedeljno mogu imati 40 odsto veći rizik obolevanja od raka dojke, ukazali su danski naučnici.

Stručni časopis “Ocupational and Environmental Medicine” dodaje da je povećanje rizika bilo kumulativno i da je bilo još dvostruko veće kod žena koje su noću radile duže od šest godina.

Istraživači procenjuju da 10 do 20 odsto žena u modernim društvima radi noću. Prema njihovim rečima, nalaze dobijene od 18. 500 ispitanica je moguće objasniti činjenicom da izloženost veštačkom svetlu noću dovodi do smanjenja proizvodnje hormona melatonina. Ranije studije su ukazale na zaštitnu ulogu melatonina u vezi verovatnoće za obolevanje od nekih oblika raka.

Uz to, izloženost veštačkom svetlu noću može narušiti funkciju takozvanog unutrašnjeg sata organizma i tako potpomoći nekontrolisani rast malignih ćelija i oslabiti delovanje imunološkog sistema.loading...