Nije iza sebe ostavio nijedan jedini spis, ali njegove mudrosti i danas, više od 2000 godina nakon, traju i uče nas pravilnom životu vrednom življenja.

 

Drevni grčki filozof Sokrat i danas važi za jednog od najmudrijih ljudi koji su ikada živeli. Paradoksalno, iza sebe nije ostavio nikakve spise. Njegove mudrosti i životne nedaće saznajemo iz dela njegovih savremenika i učenika, pre svega Ksenofonta i Platona.

Upravo ovo je jedna od anegdota iz Sokratovog života koju su zabeležili ovi mudraci.

Jednog dana, jedan poznanik je došao do Sokrata.

– Znaš li šta sam upravo čuo o tvom prijatelju? – odmah je rekao.

– Stani malo. Pre nego što mi kažeš to što želiš, to mora da prođe jedan mali test. Zove se Trostruki filter za ogovaranje – prekinuo ga je Sokrat.

– Trostruki filter? – začudio se poznanik.

 

– Tako je! Pre nego što razgovaraš sa mnom o mom prijatelju, bila bi dobra ideja da na trenutak filtriraš ono šta ćeš reći. Zato sam ga nazvao test trostrukog filtera. Da li želiš da ga čuješ? – obrazložio je filozof.

Nakon što se čovek složio Sokrat je počeo da govori.

– Prvi filter je istina. Da li si apsolutno siguran da je ono što nameravaš da mi kažeš istina? – izložio je mudrac.

 

– Ne. Zapravo sam tek čuo o tome i…

 

– U redu. Dakle, ne znaš da li je to istina ili ne. Sada ćemo pokušati drugi filter, filter Dobrote. Da li je to što si želeo da mi kažeš o mom prijatelju nešto dobro? – nastavio je filozof.

 

– Ne, naprotiv! U tome je stvar…

– Dakle želiš mi reći nešto loše o njemu, ali nisi siguran da je to istina, ali i dalje može proći test jer je ostao još jedan filter – filter korisnosti. Da li će to što želiš da mi kažeš o mom prijatelju biti korisno za mene? – upitao je Sokrat.

 

– Ne, ne baš – priznao je poznanik.

– Pa, ako to što želiš da mi kažeš nije ni istinito, ni dobro ni korisno, zašto bih onda to ja uopšte želeo da čujem? – zaključio je mudrac.