SVAKA OPERACIJA JE RIZIČNA: Pet najvažnijih činjenica koje morate znati o anesteziji!

operacija
foter

Saznanje da moramo da idemo na operaciju i da ćemo primiti anesteziju, bilo opšu ili lokalnu, može izazvati osećaj nelagodnosti i promišljanja da li će sve proći u redu.

 

Kako bi se strahovi smanjili, dobro je znati da je verovatno najveći napredak u hirurgiji  zabeležen upravo na području anestezije. To je činjenica s kojom se svaki pacijent koji mora da primi anesteziju upoznaje u obrascu koji dobije na pregledu kod anesteziologa pre operacije. U njemu se nalaze pravila kojih se pacijent treba pridržavati kao i korisne informacije o anesteziji s kojima je dobro biti upoznat.

1. Nijedna operacije nije bez rizika, ali današnji lekovi anestetici, aparati za disanje i monitor za nadzor osnovnih životnih funkcija, omogućavaju dobro upravljanje anestezijom, dobar nadzor kao i podršku osnovnih životnih funkcija tokom cele operacije (rad srca, funkcija disanja, stanje svesti). Hirurg i njegov tim tokom operacije stalno kontaktiraju s operaterom i paze na položaj pacijenta da bi se sprečilo oštećenje živaca zbog pritiska ili rastezanja. Oštećenja živaca tokom lokalne anestezije izuzetno su retka.

2. Važno je da na pregledu pacijent iskreno i tačno obavesti anesteziologa o svom zdravlju. Kako i kod mnogih doktorskih zahvata, rizici zavise od niza okolnosti. Vrlo su važne bolesti koje je pacijent preboleo ili od kojih sada boluje, a nisu povezane s operacijom. Važno je opšte stanje zdravlja pacijenta, starost i navike.

3. Tokom operacije pacijent koji je pod opštom anestezijom ne diše samostalno. Umesto njega diše aparat čiji rad programira i nadzire anesteziolog. Osnovne životne funkcije tokom operacije su u rukama anesteziologa.

4. Anestezija se može vršiti pomoću intravenskog anestetika što je dovoljno i za kratke operacije. Ako operacija traje duže, anestezija se može produljiti uštrcavanjem anestetika u venu. Anestezija se može nastaviti primjenom anestetika u plinskom stanju pomoću maske ili intubacijom.

Ako se anestezija vrši pomoću maske, kiseonika i anestetika, dovodi se kroz masku koja se stavlja na usta ili nos.

Lokalna anestezija suzbija bol na samom mestu operacije ili u određenim delovima tela. Da bi se to postiglo, lokalni anestetik ubrizgava se u određeno mesto kičme blizu živaca koji su “odgovorni” za bol u dotičnom delu tela. Ubod je bezbolan jer se mesto uboda prije punkcije anestezira.

5. Važno je da se pacijent pridržava sledećih uputa:

Šest do osam sati pre operacije ne sme da se jede i pije da bi se izbeglo povraćanje i aspiracija (udisanje povraćanih masa).

Šest sati pre operacije ne sme da se puši.

Pre operacije potrebno je izvaditi pokretne delove zuba (zubne proteze) i kontaktna sočiva. Takođe, potrebno je odstraniti svu šminku i lak s noktiju kao i prstenje, lančiće i drugi nakit.

Pre završetka anestezije pacijent ne može sam bez pratnje da ode kući. Neko mora da dođe po njega ili će kući morati da se odveze taksijem kada ga lekar otpusti iz svog nadzora.

Pacijent ne sme aktivno da učestvuje u saobraćaju, da radi s motornim mašinama i da pije alkohol najmanje 24 sata posle anestezije.