Sve u službi zdravlja: Alkohol je dobar, evo zašto

Nalazi švedskih naučnika sugerišu da pozitivan efekat umerene konzumacije alkohola na zdravlje zavisi od genotipa pojedinca.

Procenjuje se da ključnu genetsku varijaciju ima samo 15 odsto populacije, upozoravaju istraživači univerziteta u Geteborgu.

Inače, u istraživanju je učestvovalo 618 osoba s bolestima srca i 2.920 ispitanika iz kontrolne grupe, objavio je stručni časopis “Alcohol”.

Prilikom istraživanja ključnim se pokazala prisutnost CETP gena, poznatog po važnoj ulozi u regulaciji prenosa holesterola od perifernih krvnih sudova prema jetri.

Tokom istraživanja je utvrđeno da umerena konzumacija alkohola potpomaže taj proces, ali samo kod osoba s određenom granom CETP gena.