Nalazi švedskih naučnika sugerišu da pozitivan efekat umerene konzumacije alkohola na zdravlje zavisi od genotipa pojedinca.

Procenjuje se da ključnu genetsku varijaciju ima samo 15 odsto populacije, upozoravaju istraživači univerziteta u Geteborgu.

Inače, u istraživanju je učestvovalo 618 osoba s bolestima srca i 2.920 ispitanika iz kontrolne grupe, objavio je stručni časopis “Alcohol”.

Prilikom istraživanja ključnim se pokazala prisutnost CETP gena, poznatog po važnoj ulozi u regulaciji prenosa holesterola od perifernih krvnih sudova prema jetri.

Tokom istraživanja je utvrđeno da umerena konzumacija alkohola potpomaže taj proces, ali samo kod osoba s određenom granom CETP gena.