Ukoliko imate ove simptome treba da se zabrinete: Evo šta ukazuje na kancer pljuvačne žlezde

Kancer pljuvačne žlezde je redak oblik kancera koji počinje u bilo kojoj pljuvačnoj žlezdi u ustima, vratu ili grlu.

Pljuvačne žlezde luče pljuvačku, sok koji pomaže u varenju hrane i održava vlažnost usne duplje. Postoje tri para velikih pljuvačnih žlezda zaušne, podvilične i podjezične. Postoji veliki broj sitnih pljuvačnih žlezda koje se nalaze u sluzokoži usne duplje.

Najčešće se rak javlja o parotidnoj pljuvačnoj žlezdi koja se nalazi ispred i ispod uha.

Simptomi koji ukazuju da postoji problem u pljuvačnoj žlezdi su sledeći:

Čvorić ili otok koji se javlja u blizini vilice, na vratu ili u ustima.
Utrnulost u nekom delu lica.
Mišićna slabost u nekom delu lica.
Bol u pluvačnoj žlezdi.
Teškoće pri žvakanju hrane.
Poteškoće pri širokom otvaranju vilice.

Većina tumora pljuvačnih žlezdi su benigni i ako primetite otok u blizini neke od pljuvačnih žlezdi ne znači da imate rak.

Faktori rizika koji dovode do pojave raka pljuvačne žlezde su:

Starost

Kancer pljuvačne žlezde se može javiti u bilo kom životnom dobu ali se najčešće javlja kod starijih.
Izlaganje radijaciji

Zračenje pri tretmanu drugih oblika raka povećava rizik od pojave kancera pluvačne žlezde.
Izloženost određenim supstancama, kao npr radnici u preradi ruda u proizvodnji azbesta, gume imaju veći rizik pojave kancera pljuvačne žlezde.

Dijagnoza se postavlja najpre fizičkim pregledom gde se traže otekline ili čvorići na vratu i vilici. Tehnikama snimanja kao što je MR ili CT određuje se veličina i raširenost samog tumora. Često se javlja potreba za biopsijom kada se u žlezdu sa sumnjivom promenom uvlači tanka igla i iz nje se izvlači tečnost sa tumorskim ćelijama, koja se šalje ne analizu pod mikroskopom.

Lečenje podrazumeva na prvom mestu hirurško odstranjenje promene. Zavisno od veličine i raširenosti procesa odstranjuje se samo deo žlezde ili cela žlezda sa zahvaćenim limfnim čvorovima. Ukoliko je u toku operacije odstranjeno i okolno tkivo zbog raširenosti procesa ( mišići, kost, nervi) onda se pomoću rekonstruktivne plastične hirurgije nadoknađuje taj nedostatak. Cilj je na prvom mestu obezbediti normalnu funkciju, žvakanje, govor, disanje a na drugom mestu je koliko toliko vratiti normalan izgled.