Možda nećete dobiti ono što tražite, ali dobićete ono što vam treba! Svaka prepreka se može savladati uz malo vere!

 

Tražio sam Snagu… I Bog mi je dao Poteškoće koje su me osnažile. 

Tražio sam Mudrost… I Bog mi je dao Probleme koje je trebalo rešiti. 

Tražio sam Bogatstvo… I Bog mi je dao Mozak i Telo da mogu da radim. 

Tražio sam Hrabrost… I Bog mi je dao Prepreke koje je trebalo svladati. 

Tražio sam Ljubav… I Bog mi je dao Ljude kojima je trebalo pomoći. 

Tražio sam Usluge… I Bog mi je dao Prilike. 

“Nisam dobio ništa od onog što sam tražio… ali dobio sam sve što mi je trebalo!”