ZA BUDUĆE RODITELJE: Kako dešavanja u trudnoći utiču na razvoj i karakter deteta?

Ljudi ponekada pokazuju osobine ili reakcije koje se ne mogu objasniti vaspitanjem ili genima. Već kod male dece možemo zapaziti sklonosti koje se mogu objasniti samo događajima pre rođenja.

Trudnica
Pixabay.com

O povezanosti deteta u utrobi majke sa njenim emocijama i potrebama, kao i informacijama koje fetus dobija, govore stručnjaci.

Ako je majka tokom trudnoće često bila izložena stresu, to će utecati na temperament deteta kasnije u životu.

Stres i depresija utieču na srčani ritam fetusa, a osim toga ovakva stanja otežavaju vezivanje majke i deteta, posledice se mogu manifestovati kroz stomačne tegobe deteta ili uznemirenost.

Fetus, takođe, oseća kompleksne emocije majke, ako je majka nesigurna oko toga da li želi ili ne želi trudnoću, on to snažnije oseća i prepoznaje nego ljudi iz ženine okoline.

Čak se i jedan broj spontanih pobačaja objašnjava na ovaj način: majka je bila neodlučna u vezi sa trudnoćom, a to nije rekla, podelila sa nekim ili čak ni potpuno osvestila.

Ako je majka izložena socijalnim i ekonomskim stresovima, fetus se manje pomera, manje je aktivan. Ako je majka želela muško dete, a dobila žensko, onda će to žensko dete imati više problema nego da je situacija obrnuta. loading...