Zdravlje koje ulazi na usta: HDL HOLESTEROL, jedini holesterol čiju vrednost ćete HTETI DA POVEĆATE u organizmu

Kada su vrednosti određenih sastojaka u krvi povišene ili snižene, to znači da je iz nekog razloga došlo do disbalansa i da treba pronaći uzrok svemu tome, kako bi taj nedostatak ili, pak višak određene supstance u organizmu bio otklonjen, te da bi se ponovo uspostavila ravnoteža.

hrana
Pixabay.com

Jedna od supstanci koje su neretko povišene, jeste i holesterol, mada su kod nekih ljudi prisutne i smanjene vrednosti u krvi.

Kako se definiše holesterol?

Ukratko rečeno, jedno od specifičnih jedinjenja, koja učestvuju u brojnim životnim procesima jeste i holesterol.

S obzirom na to da istraživanja pokazuju da u jetri najveći deo celokupnog holesterola u organizmu nastaje, to ovo specifično jedinjenje može sa drugim supstancama da bude sjedinjeno i to kako u sluzokoži creva, tako isto i u nadbubrežnim žlezdama.

Prirodnim putem se holesterol prenosi do svih ćelija u organizmu, a uzevši u obzir da se zbog svog lipidnog sastava on vezuje za proteine, jer nije rastvorljiv u vodi, on u krvi svakog čoveka stvara takozvane lipoproteine.

Lipoproteini

Da bismo došli do toga šta je zapravo HDL holesterol, moramo znati da je u pitanju lipoprotein, koji je nastao prirodnim vezivanjem holesterola i proteina u krvi.

A osim lipoproteina velike gustine, odnosno takozvanog High Density Lipoprotein (HDL), postoji i lipoprotein prelazne gustine, odnosno Intermediate Density Lipoprotein (IDL), kao i takozvani LDL holesterol (Low Density Lipoprotein), koji ima malu gustinu i lipoproteini posebno male gustine, a koji su poznati kao VLDL (Very Low Density Lipoprotein). Takođe, u lipoproteine spadaju i hilomikroni, koji imaju od svih pomenutih najmanju gustinu.

Interesantno je reći i to da svaki lipoprotein, koji sadrži mnogo lipida, ujedno ima i manju gustoću.

HDL holesterol

Najčešće ćemo čuti da je HDL lipoprotein zapravo takozvani dobar holesterol, zato što ima u principu pozitivnu ulogu u organizmu.

Zapravo je osnovna uloga HDL holesterola da višak onog lošeg, odnosno LDL holesterola on sakupi, te da ga preko krvi prenese u jetru, koja će ga razgraditi.

Jednostavnije, kada je nivo HDL holesterol povišen znači da se nivo LDL, odnosno lošeg holesterola u krvi smanjuje.

Jedinica koja se koristi za merenje nivoa holesterola u krvi jeste milimol po litru, a smatra se da je idealno ukoliko HDL holesterola ima iznad 1,6 mmola/l.

Definisana je i rizična, odnosno poželjna vrednost, pa će sa time biti upoznati svi pacijenti od strane stručnjaka, koji će izvršiti propisanu analizu krvi.

Kako povećati nivo HDL holesterola?

Uopšteno govoreći, prisustvo HDL holesterola pokazuje da je u određenoj meri ta osoba zaštićena od srčanih oboljenja, odnosno da je kod nje prisutna manja verovatnoća da do njih dođe.

Zato se i savetuje briga o nivou ove vrste holesterola, pa se iz tog razloga na prvom mestu preporučuje da osoba povede računa o kvalitetu namirnica koja unosi, ali i o svojim navikama. Trebalo bi i da telesnu težinu drži u granicama normale, zatim da izbegava alkoholne napitke i duvan, jer sve to utiče na smanjenje nivoa dobrog holesterola.

A isto tako je poželjno i unositi namirnice koje su bogate omega 3 masnim kiselinama, kao i koštunjavo voće, poput na primer badema, oraha ili brazilskog oraha, a i žitarice od celog zrna mogu da imaju povoljan uticaj na poboljšanje vrednosti ove vrste holesterola.