ŽENE U PROBLEMU: Na ove KATASTROFALNE posledice karantina niko nije mislio

Mere socijalne izolacije zbog pandemije koronavirusa mogle bi za posledicu da imaju sedam miliona neplaniranih trudnoća, pokazuju objavljeni podaci Fonda Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA).

Depresija
Foter / stofiska / photo on flickr

Mere socijalne izolacije zbog pandemije koronavirusa mogle bi za posledicu da imaju sedam miliona neplaniranih trudnoća, pokazuju objavljeni podaci Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA).

Prekidi lanaca snabdevanja mogli bi da učine kontraceptivna sredstva nedostupnim za 47 miliona žena u zemljama u razvoju, saopštila je Agencija UN za seksualno i reproduktivno zdravlje.

Analiza UNFPA takođe predviđa da bi šest meseci karantina moglo da dovede do 31 miliona dodatnih slučajeva polnog nasilja, budući da žene ostaju zarobljene kod kuće duže vreme.

Procenjuje se da će odlaganje programa usmerenih na ukidanje prakse genitalnog sakaćenja žena (FGM) i dečjih brakova zbog pandemije rezultirati s dva dodatna miliona slučajeva FGM-a i novih 13 miliona dečjih brakova tokom sledeće decenije, koji bi inače mogli da budu sprečeni, upozorava UNFPA.

Iako se radi o grubim procenama, ti podaci pokazuju katastrofalne potencijalne posledice kovida 19 za žene i devojčice širom sveta – istakla je izvršna direktorka UN – agencije Natalija Kenem u saopštenju za medije.

Pandemija produbljuje nejednakosti, dovodeći milione žena i devojčica u opasnost da izgube mogućnost da planiraju svoju porodicu i zaštite svoja tela i svoje zdravlje – rekla je Kanemova.

Žensko reproduktivno zdravlje i prava moraju da budu zaštićeni po svaku cenu – dodala je.

UNFPA surađuje s vladama na jačanju zdravstvenih sistema, osiguranju dostupnosti ključnih usluga i podstiću uključivanja zajednice.

Glavni sekretar UN-a Antonio Gutereš nedavno je upozorio na “užasavajući globalni skok” nasilja u porodici za vreme krize zbog epidemije koronavirusa i pozvao vlade da intenziviraju napore usmerene na sprečavanje nasilja nad ženama.