Žene u Srbiji umiru od raka zbog nemara lekara

Dva odsto karcinoma grlića materice promakne lekarima u Srbiji zbog toga što privatne ginekološke ambulante delimično koriste zastarelu metodu uzimanja brisa pamučnim štapićima umesto endocervikalnim četkicama.

U svim ginekološkim ambulantama u Srbiji brisevi za Papanikolau test, kojem se žene testiraju na rak grlića materice, treba da se uzimaju drvenim špatulama i endocervikalnim četkicama jer se rezultati dobijeni bilo kojom drugom metodom po svetskim standardima smatraju nezadovoljavajućim, potvrđuje prof. dr Živko Perišić, načelnik laboratorije i voditelj škole ginekološke citodijagnostike u GAK „Narodni front”.

Problem je, međutim, što 90 odsto ustanova u Srbiji briseve ženama uzima pamučnim štapićima, što rezultate dovodi u najmanju ruku u ozbiljnu sumnju, jer se u određenom broju slučajeva (zvanično od jedan do dva odsto, nezvanično čak i mnogo više) ne može otkriti rak iako postoji. Da se to promeni nije pomogla ni činjenica da je Vlada Srbije još 2008. usvojila Nacionalno program za prevenciju raka, koji je propisao da se ovi setovi izbace iz upotrebe i zamene odgovarajućim.

Perišić, koji je od 2002. do 2006. radio na Nacionalnom programu i bio potpredsednik Republičke stručne komisije za dijagnostikovanje raka grlića materice, kaže da u svim ambulantama treba da se koristi nova unificirana metoda, bez obzira na to da li se radi rutinski ili pregled u okviru organizovanog skrininga.

– Razlika između sistematskog skrininga i takozvanog oportunog jeste u tome što se pod oportunim smatra onaj kad žena „otrči” kod lekara kada je zaboli jajnik ili stomak, dok sistematski podrazumeva povezivanje žena po spisku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Bez obzira na tu razliku, ovaj test treba da se radi na isti način – ističe Perišić.

Na pitanje da li žene kojima se bris uzima štapićima sa pamučnom vatom imaju razloga za brigu, on kaže:

„Bris koji je uzet vatom ne sadrži endocervikalne ćelije iz kanala, a ako u brisu nema njih, on se može baciti u đubre. Inače, kada su u pitanju drugi, novi setovi koji bi trebalo da se koriste, to nije ništa skupo i niko ne može da se pravda nemanjem novca. Ja sam u svojoj ustanovi počeo da ih koristim još u januaru 2009. godine, odmah pošto je program usvojen”.

Srbija je inače prva u Evropi po broju žena koje godišnje umru od raka grlića materice i čak 500 žena svake godine umre od ove bolesti, dok se 1.500 razboli.loading...