Znate li KO SU MIZARU, KIKAZARU I IVAZARU? Njihovu IZREKU često koristite!

Ćutanje
Pixabay.com

Nema čoveka koji ne zna za njih, ali malo ko zna kako se zovu i kakvu priču kriju!

 

Tri mudra majmuna nekad nazivani i tri mistična majmuna, ili Sanzaru, su otelotvorena poslovica. Zajedno, njih trojica utelovljuju izreku “ne vidim zlo, ne čujem zlo, ne govorim zlo”.

Trojica majmuna su Mizaru, koji pokriva oči i ne vidi zlo; Kikazaru, koji pokriva uši i ne čuje zlo; i Ivazaru, koji pokriva usta i ne govori zlo. Ponekad se njima trojici pridružuje i četvrti majmun, Šizaru, koji ima prekrštene ruke i simbolizira načelo “ne činim zlo”.

Postoje brojne interpretacije simbolike majmuna i maksime koju personifikuju, među kojima je i ona da predstavljaju moralnu vertikalu dobrog uma, govora i delovanja. Na Zapadu ova fraza često ima negativnu etičku konotaciju i označava osobe i situacije gde se progledava kroz prste onima kojima se ne bi smelo.

Izvor koji je popularizirao ovu maksimu je rezbarija iznad vrata slavnog hrama Tošo-Gu, koja datira iz 17. veka. Rezbarije je izradio Hidari Jingoro, a veruje se da su predstavljale Konfučijev moralni kodeks, koristeći majmuna kao simbol ljudskog životnog ciklusa.

Izrezbareno je ukupno 8 ploča, a tri majmuna prikazana su na drugoj ploči. Sama ideja verojatno je u Japan stigla preko kineskih Tendai-budista. Predloženo je da tri majmuna predstavljaju temeljene dogme tzv. “Srednje škole” – budističke sekte.

U Kini se slična fraza može pronaći u Konfučijevim Izabranim mudrostima, tako da je moguće da je to izvorna izreka koja je skraćena kada je prenesena u Japan.

Baš kao što postoje nejasnoće oko porekla izraza, postoje i brojna tumačenja same maksime koju oni predstavljaju:

  • U Japanu, tri majmuna naprosto predstavljaju japansko zlatno pravilo.
  • U sklopu budističke misli, majmuni simbolizuju izbegavanje zlih misli.
  • Na Zapadu, i izraz i majmuni se često koriste za označavanje situacija u kojima se odgovorni odriču moralne obveze i ignorišu, ili se prave da to čine, nekorektnosti koje se događaju u njihovoj blizini.
  • U bandama organizovanog kriminala, ili mafiji, mogu predstavljati kodeks ćutnje.