Znate priču o slozi sinova i svežnju štapova? NOVI KRAJ naučiće vas šta je ZAISTA važno u životu

Štap
Pixabay.com

Mudri otac na samrti je dao sinovima najvažniju stvar - životnu pouku.

 

Imao otac sedam sinova i na samrti ih sve okupi i reče im:

– Uzmite svi po jedan štap i pokušajte ga slomiti!

Svaki sin slomi svoj štap bez muke.

– A sada mi dajte tih sedam štapova.

Otac zaveza svih sedam štapova kanapom i reče:

– A sada da vidim ko će ovo slomiti!

Svaki sin pokuša da slomi sedam štapova povezanih zajedno, ali ni jednom to nije uspelo.

– Zapamtite pouku, reče otac – Budete li zajedno, niko vam ništa neće moći!

Ubrzo zatim, otac je i umro. Nakon sahrane braća svratiše u krčmu. Svima koje su zatekli objašnjavali su kako im je otac bio mudar i nudili da pokušaju da slome sedam štapova povezanih zajedno. Nikome to nije uspelo.

Dozlogrdilo to krčmaru, te on uze štapove, razveza kanap i slomi svaki štap jedan po jedan.

Imam i ja pouku: Nije snaga štapova u tome što su jedan uz drugoga, već u kanapu koji ih drži zajedno.loading...