Zbog odbijanja da se potčini volji Varšavskog pakta, sovjetsko rukovodstvo pod Staljinom je napadalo Tita kao narodnog neprijatelja, prodanu dušu i fašistu. Sovjetska štampa se posprdno odnosila prema jugoslovenskom vođi, o čemu svedoče ove živopisne karikature.

Tito sa sekriom korača u zagrljaj fašistima

Prilikom jednog od svojih istupanja Tito je izjavio da ka socijalizmu ide svojim putem. Karikaturisti su to protumačili ovako: Josip Broz korača strojevim korakom, sa džepovima punim američkih dolara i salutirajući nacističkim pozdravom, ka grčkim fašistima.

Upadljiva je i Titova sličnost nacisti Hermanu Geringu.

Jedan glas – jedan metak

Kako izgledaju izbori u Jugoslaviji viđeni očima Staljinovih karikaturista… Tito: A sad da prebrojimo ko je glasao protiv.

Tito zmija

Zmijsko gnezdo kojim caruje Tito: Špijunaža, teror, izdaja…

Tito i Ranković: Diktator i egzekutor

Tito je prikazan kao pokrovitelj Aleksandra Leke Rankovića: „Sad smo mi u Beogradu svoje gazde”.

Uz komentar: „Tito i Ranković su prošle godine ubili, uhapsili i mučili više komunista nego buržoaski režim u Jugoslaviji za 10 godina”.

Popravni ispit za Udbu

Iz školske na optuženičku klupu: Sovjeti priželjkuju da Titovi pitomci iz Udbine škole jednog dana završe na optuženičkoj klupi.

Tito kao Franko

Tito i španski diktator Franko imali su puno toga zajedničkog u očima sovjetskih karikaturista.

Tito ide “po svoje mišljenje” kod američkih gazda

– Zašto nosi Ustav na proveru?!
– Da ga pogleda pravi autor!

Kao ‘pravi’ autor projekta novog jugoslovenskog Ustava prikazana je Ambasada SAD u Beogradu.

Kako Tito plaća kredite?

„Dug plaćen krvavim novcem!”

Tito kao Juda

Juda Tito i njegova kolekcija novca: pored 30 srebrenjaka ima i mnogo drugih moneta – pre svega dolara.

Tito – kapitalistički zabavljač

Radio Beograd  na rumunskoj karikaturi. Kapitalisti i nacionalisti plaćaju, a Tito peva i igra…